Keramisk flis

  • Matriale:
    Keramisk flis
  • Byggeår:
    2010

Flis er et produkt som er veldig mye brukt i både private og offentlig bygg. Her er det kundens ønsker og behov som setter begrensninger til hva som kan gjøres.

Vi kan blant annet vise til prosjektet ved Angvik Spa, hvor mosaikkflis ble lagt både over og under vann.
Et godt grunnarbeid er en absolutt selvfølge for å få et godt sluttresultat.