Limte ventilerte fasader

Et forholdsvis nytt produkt som vi har brukt på store prosjekt. Vi kan nevne:

Fordeler med bruk av ventilerte fasader:

  • En skjult montering av alle typer fasadepaneler. Det medfører at sluttresultatet blir mye mer attraktivt.
  • Liming uten å bruke farlige primere på aluminium – og stålunderlag i veggkonstruksjonen. Dette medfører en kraftig reduksjon i arbeidstid.
  • En lettere og mindre komplisert konstruksjon. Limlaget er permanent elastisk, med høy vedheft og det absorberer belastninger forårsaket av temperatursvingninger. Limlaget beskytter også mot galvanisk korrosjon, som tillater at underlagskonstruksjonen gjøres enklere og lettere.
  • Logistikkmessige fordeler, fordi monteringen av underliggende veggkonstruksjon kan monteres separat i forhold til monteringen av fasadepanelene. Ettersom ingen farlige primere brukes trenger man ikke å ta hensyn til åpningstidene hos disse.
  • En vesentlig fordel med mekanisk fester er den optimale fordelingen av belastninger over en mye større overflate. Skruer og bolter medfører imidlertid en montasje med punktbelastning. Montering med liming medfører derfor en lettere konstruksjon, og tynnere overflater og paneler kan brukes. Dette medfører større valgmuligheter for fasadens utseende. Fasadematerialer som tidligere ikke kunne brukes p.g.a. sin bøyestrekkfasthet, som foredlet naturstein, kan nå brukes uten problemer. En forminsking av fasadematerialets tykkelse er ikke bare en økonomisk, men gjør også drift og logistikken mye enklere.

Alle fordeler som Stonemate limsystem tilbyr, resulterer i vesentlige fordeler for både arbeiderne
og entreprenøren. Kvaliteten forbedres, man sparer penger og man får en markant økning i
produktiviteten. Med fasader montert med Stonemate trenger dere kun en partner; Norheim Natursten AS kan tilby en helhetsløsning.