Tørrmur / Maskinmur

Tørrmur, eller Håndstein som det også kalles, kan brukes til peiser, piper, støttemurer, fasadekledninger, hagemurer osv.
Vi benytter for det meste Tørrmur 10-20 cm. Det vil si at det bygger opp til 20 cm i dybden. Tykkelsen/høyden på hver enkelt stein er veldig forskjellig, og det er dette som gir “liv” i muren.

Maskinstein er skifer som må mures med maskin i tillegg til håndkraft. Denne typen  brukes ofte til støttemurer og murer i forholdsvis store dimensjoner.

Related Entries