Søk
Close this search box.

Tørrmur og maskinstein

Tørrmur kan brukes til mye: peiser, piper, støttemurer, fasadekledninger, hagemurer og mye mer.

Tørrmur / råkopp / håndstein

Sortering:
Liten 5-12 cm dybde
Mellomstor 10-20 cm dybde
Stor 15-30 cm dybde
Ekstra stor 25-45 cm dybde

 

Tørrmur, råkopp eller håndstein; kjært barn har mange navn. Tørrmur kan brukes til så mangt; peiser, piper, støttemurer, fasadekledninger, hagemurer osv. Tørrmur sorteres i ulike dimensjoner alt etter hva den brukes til, og sorteres etter dybdemål. Innen hver sortering leveres tørrmuren i ulike lengder og høyder som tilpasses hverandre ved muring.

Velg riktig fundament som tørrmuren mures på. Det kan være nødvendig å støpe et fundament hvis det er usikkert om underlaget er stabilt nok. Kledning på bakveggen som det mures mot må være riktig. Tørrmur mures uten festemiddel. Tørrmur mures så tett at betong som fylles i underveis mellom skifer og bakvegg, ikke renner ut. På høye murer må det i tillegg monteres inn bindere for ekstra forsterkning.

Naturen selv styrer fargespillet i tørrmuren. Noen partier i fjellet kan gi litt rødlig og grønt skjær blant utallige gråfarger, og kan derfor variere fra den ene leveransen til den andre. Noe av det unike ved valg av skiferprodukter, er at man vet at naboen aldri vil få akkurat samme produkt som en selv har.

Alle kan prøve seg på å mure tørrmur, men som i mange andre fag så vil også dette yrket kreve sin murer for å få best resultat.

Hvis grunnarbeidet er godt utført, vil en fint murt tørrmur vare i mange generasjoner. Den er tidløs og så å si vedlikeholdsfri, og om kostnaden kan være noe høy ved oppføring vil fordeling på leveår gi en lav kostnad.

Vi har god erfaring med muring av tørrmur som er tatt ut fra fjellene i Oppdal, Dovre, Otta og Hardanger.

 

Maskinstein / terrengtrinn

Sortering maskinstein:
Liten maskinstein 30-50 cm dybde
Maskinstein 40-70 cm dybde
Stor maskinstein 60-110 cm dybde
Ekstra stor maskinstein > 110 cm dybde

 

Sortering terrengtrinn:

B 50-80 x L 80-100 13-17 cm tykkelse
B 50-80 x L 100-120 13-17 cm tykkelse
B 50-80 x L 120-150 13-17 cm tykkelse
B 50-80 x L 150-180 13-17 cm tykkelse
B 50-80 x L >180 13-17 cm tykkelse

 

Maskinstein er et produkt som sorteres i ulike dimensjoner alt etter hvor høy muren skal være. Forhold som blant annet stort jordpress, om muren blir en del av et fundament til parkeringsareal o.l. spiller inn.

Maskinstein sorteres i ulike dimensjoner og dybdemål, alt etter hva den brukes til. 
Innen hver sortering leveres maskinstein i ulike lengder og høyder som tilpasses hverandre ved muring.

Maskinstein er tung å håndtere, så en maskin med steinklype er nødvendig. Maskinfører plukker ut stein som sammen med en murer hugger og kløver steinene for å tilpasse i muren. Maskinstein brukes ofte til støttemurer ved utendørs prosjekter, og sammen med terrengtrinn blir det en fin helhet.

Terrengtrinnene leveres i ulike lengder og passer godt sammen med maskinmur med litt ujevne, men naturlige fronter og overflater. Vær obs på at høyden på terrengtrinn varierer fra 13-17 cm. Terrengtrinn vil derfor ikke gi en standard trappehøyde.

Terrengtrinn kan bestilles med saget kant på sider og bak hvis det skal tilpasses nøyaktig.

Naturen setter sitt særpreg på hvert terrengtrinn så ingen er lik. De gir et robust inntrykk og har mange generasjoners levetid.

Har man investert i terrengtrinn og maskinmur har man mulighet til å endre utførelse etter mange års bruk, men likevel blir ikke produktet forringet.

Vi har erfaring med muring av maskinstein som er tatt ut fra fjellene i Oppdal og Dovre.

Flere tjenester og produkter
Keramisk flis hos Angvik Spa

Keramisk flis

Keramiske flis er et produkt som er veldig mye brukt i både private og offentlig bygg. Her er det kundens ønsker og behov som setter begrensninger til hva som kan gjøres.

Les mer »